[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله پژوهشي جامعه شناسي كاربردي awt-yekta Journal of Applied Sociology University of Isfahan
:: صفحه اصلي درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما صورت حساب ::
:: سال 20، شماره 1 - ( 1388 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 20 شماره 1 صفحات 119-146
XML بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکيد بر استان تهران) Print

[English Abstract]
نویسندگان: جعفر هزار جريبی * ، پروانه آستين فشان
گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1389/11/19 - پذیرش: 1394/7/5 - انتشار: 1394/7/5
چکيده مقاله:

چکيده
تحقيق حاضر به شناسايی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان يکی از پارامترهای توسعه اجتماعی ) می پردازد . مجموعه
مطالعات نشان داد که تقويت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علّتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و
فرافردی(مثل احساس محروميت، ارضای نيازها، احساس مقبوليت نزد ديگران، احساس عدالت توزيعی، فضای عمومی جامعه، پايگاه
اقتصادی و اجتماعی ) در تقويت و يا کاهش نشاط در افراد جامعه تأثير دارند . به لحاظ روش شناسی، تحقيق حاضر در دو سطح
توصيفی و تحليلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسيون
چند متغيره استفاده شد.
جامعه آماری تحقيق حاضر شامل افراد ۱۵ تا ۶۵ سال ساکن در استان تهران است و حجم نمونه تحقيق ۲۰۰۰ نفر می شود.نتايج
حاصل از ترکيب گويه ها در خصوص احساس نشاط اجتماعی در بين پاسخگويان حاکی از اين است که احساس نشاط در بين ۱۸
درصد از پاسخگويان در حد کم و بسيار کم می باشد و درمقابل ۲۸ درصد پاسخگويان از احساس نشاط بالايی برخوردار هستند .
يافته ها بيانگر متوسط بودن اين احساس در بين اکثريت پاسخگويان است به اين معنی که ۵۴ درصد احساس نشاط اجتماعی خود را
در سطح متوسط ارزيابی کرده اند.
نتايج رگرسيون چند متغيره نشان می دهد که در ابتدا متغير اميد به آينده وارد معادله شده است، اين متغير به تنهايی توانسته است
۰ درصد از تغييرات متغير نشاط اجتماعی را تبيين کند . با واردکردن متغير بعدی يعنی ارضای نيازهای عاطفی به مدل رگرسيونی، /۳۰
۰ می / ۰ درصد به ضريب تعيين افزوده و کل ضريب تعيين ناشی از وجود دو متغير اميد به آينده و ارضای نياز عاطفی ۴۷ / به مقدار ۱۵
۰ درصد به ضريب تعيين افزوده شده است، که در مجموع، / رسد. با ورود متغير مقبوليت اجتماعی به مدل رگرسيونی به ميزان ۰۶۶
۰ درصد از تغييرات متغيير نشاط اجتماعی را تبيين / سه متغ ير اميد به آينده، ارضای نياز عاطفی و مقبوليت اجتماعی توانسته اند ۵۳۷
کنند.

واژه‌های کلیدیواژههای کليدی : نشاط اجتماعی، اميد به آينده، مقبوليت اجتماعی، ارضای نياز عاطفی، احساس محروميت، احساس عدالت،
متن كامل [PDF 284 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Hezarjaribi J, Astinfeshan P. Review of Influential Factors in Social Bliss(Emphasis on Tehran Province). jas. 2009; 20 (1) :119-146
URL http://uijs.ui.ac.ir/jas/browse.php?a_code=A-10-1-35&slc_lang=fa&sid=1
هزار جريبی جعفر، آستين فشان پروانه. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکيد بر استان تهران). جامعه شناسي كاربردي. 1388; 20 (1) :119-146
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات سال 20، شماره 1 - ( 1388 )
مجله پژوهشي جامعه شناسي كاربردي Journal of Applied Sociology University of Isfahan
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.129 seconds with 709 queries by AWT YEKTAWEB 2711